Personel

Liczba zatrudnionych waha się od 10 do 20 osób w zależności od portfela aktualnych zleceń. Projekty są prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych projektantów z dużym doświadczeniem i wiedzą. Ponadto zespół projektowy składa się zarówno z dobrze wykształconych ambitnych młodych inżynierów, oraz z asystentów z niemałą już praktyką w branży budowlanej. Nasi pracownicy mają możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia na budowach na których realizowane są nasze projekty.

Trzon zespołu stanowią inżynierowie:

mgr inż. Tomasz Ziętała

Wa 436/92

Projektant, wspólnik

Ponad dwudziestoletnie doświadczenie w projektowaniu i 10 letnie w prowadzeniu i nadzorowaniu budów. Konstrukcje stalowe, żelbetowe i drewniane.

 

mgr inż. Dariusz Płoszaj

264/Lb/99

Projektant, wspólnik

Ponad piętnastoletnie doświadczenie w projektowaniu i 5 letnie w prowadzeniu i nadzorowaniu budów. Konstrukcje stalowe, żelbetowe i drewniane.

Nasi obecni i byli współpracownicy oraz asystenci którzy niewątpliwie mają pokaźny wpływ na kształt naszej działalności projektowej :

Urszula Dąbrowska, Lidia Schmidt-Missol, Paweł Spiżewski, Tomasz Kowal, Mariusz Szydlik, Wojciech Kawa, Krzysztof Karczmarz, Piotr Sikorski, Michał Walendzik, Paweł Federowicz, Artur Sieczkowski  Grzegorz Maślankiewicz, Michał Lisewski, Daniel Przybyłek, Michał Gromek, Marcin Ciara, Robert Pazio, Wojciech Zieliński, Daniel Ojdana, Michał Uziębło,  Zbigniew Ciński, Marek Judkowiak, Marek Jajszczak, Radosław Wielechowski, Wojciech Orłowski, Michał Modrzyński, Jolanta Szulc,  Piotr Więcławski,  Tomasz Chwaleba, Paweł Stelmach, Olga Kasprzak, Ewelina Michalska-Opoka, Julita Bożko, Artur Skóra, Magda Bryzek, Karol Rowicki, Jakub Błachowicz, Patryk Woźniak….

Wszystkim serdecznie dziękujemy.